“Crosul Companiilor B2Run 2019″

Bucuresti – 6 Iunie

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETITIEI

Competitia ”Crosul Companiilor B2Run” (denumita în cele ce urmeaza “Competitia”) este organizata de catre Kick Off Events, Asociatia Sport Non Stop si Runners Club si are drept scop promovarea sportului în aer liber si a unui stil de viata sanatos.

Crosul Companiilor Business2Run (B2Run)este o cursa de alergare cronometrata pe o distanta de 5-6km destinata companiilor. Ceea ce face speciala aceasta cursa este faptul ca startul si finish-ul sunt pe stadion.

Participantii la Competitie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile din prezentul Regulament Oficial al Competitiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.b2run.ro, www.crosulcompaniilor.ro si la locul de desfasurare al Competitiei.

Prin participarea la aceasta Competitie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei în vigoare aplicabile si sa semneze declaratia pe proprie raspundere pusa la dispozitie de catre Organizatori cu ocazia înscrierii, precum si în ziua concursului, la momentul validarii înscrierii.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A COMPETITIEI

2.1. Data si locul desfasurarii Competitiei:

Evenimentul va avea loc în ziua de joi,6 iunie 2019 (sau o alta data stabilita de comun acord cu Primaria Municipiului Bucuresti si Autoritatile Locale Competente), începând cu ora 18:00 (zona de înscrieri si aria de concurs sunt marcate pe harta oficiala de pe site).

Traseul de desfasurare a cursei va fi însemnat cu banda de delimitare si va avea în anumite puncte, stabilite anterior, persoane din partea organizatorilor, comisari de traseu. Acestia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplina siguranta de catre toti competitorii, precum si cu respectarea de catre concurenti a regulilor prevazute în prezentul regulament.

Competitia se desfasoara conform mecanismului Competitiei, asa cum este acesta detaliat în Sectiunea 3 din prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETITIEI

3.1. Participantii si desfasurarea Competitiei

Aceasta competitie se adreseaza exclusiv angajatilor companiilor participante (S.R.L., S.A., S.N.C., PFA, P.F.I., A.F. organizatii non-profit, activitati independente).

Nu pot participa alergatorii profesionisti care primesc indemnizatie de sportiv de la un club sportiv, chiar daca sunt angajatii unei companii.

Fiind cronometrata, la finalul cursei se vor oferi premii castigatorilor la diverse categorii. Evenimentul este deschis oricarei persoane cu varsta de minimum 18 ani, impliniti cel tarziu in ziua de desfasurare a intrecerii.

Participantii pot concura in cadrul evenimentului la 1 proba: proba individuala.

La proba individuala participantii concureaza pe cont propriu, avand fiecare cate un chip de cronometrare separat.

Alergatorii pot participa la acest eveniment prin inscriere si plaxa taxei de participare. De asemenea, acestia trebuie sa prezinte in momentul ridicarii kitului de participare o declaratie pe propria raspundere semnata de catre ei insisi, conform sectiunii.

Documentul va fi disponibil online, pe site-ul evenimentului, cu minimum 2 saptamani inainte de ziua evenimentului.

Este strict INTERZISA participarea la eveniment cu biciclete, role, trotinete sau orice alt mijloc de deplasare, cu exceptia persoanelor cu dizabilitati aflate in fotoliu rulant.

In zona de start, sosire, precum si pe traseul competitiei este strict INTERZISA participarea cu animale de companie, indiferent de dimensiunea si tipul acestora.

 

3.2. Traseul de concurs

Traseul propus va fi publicat pe site cu cel putin 2 saptamani inainte de ziua evenimentului.

Traseul de concurs va fi semnalizat de catre organizatori prin benzi de delimitare (garduri/balize de semnalizare amplasate la intersectiile cu diverse strazi adiacente) si va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursa, amplasati în diferite puncte ale traseului.

Mai multe detalii despre traseu pot fi gasite si pe pagina evenimentului de pe site-ul oficial: www.b2run.ro si www.crosulcompaniilor.ro

 

3.3. Înscriere

Înscrierea participantilor se face completând formularul online de pe site-ul www.b2run.ro si www.crosulcompaniilor.ro

Data limita pentru inscrierile online este 3 zile inainte de desfasurarea evenimentului, ora 23:59.

 

3.4. Taxa de înscriere

Taxele de inscriere vor fi disponibile pe siteul oficial www.b2run.ro si www.crosulcompaniilor.ro.

Taxa de participare trebuie achitata in maximum 2 zile lucratoare de la completarea formularului online, iar dovada platii este RECOMANDAT sa fie trimisa prin e-mail la adresa contact@b2run.ro

In cazul in care taxa de participare NU este platita in termenul mentionat anterior, inscrierea va fi anulata.

In cazul in care un concurent nu poate participa la eveniment, taxa de participare se returneaza in proportie de 70%, insa doar in cazul in care acesta trimite o cerere oficiala organizatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de eveniment.

In cazul in care un concurent nu mai poate participa, poate solicita returnarea taxei de participare, insa doar in conditiile descrise mai sus.

In cazul in care concurentul vrea sa transfere inscrierea catre alt participant, acest lucru este posibil doar cu cel putin 15 zile inainte de eveniment. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne scrieti un email pe adresa contact@b2run.ro

 

3.5. Declaratia pe propria raspundere

Toti concurentii (adulti) vor completa si semna o declaratie pe propria raspundere prin care declara ca sunt apti din punct de vedere medical pentru a participa la competitive.

Zilele si orele cand pot fi depuse aceste declaratii sunt detaliate pe pagina evenimentului de pe site-ul oficial: www.b2run.ro si www.crosulcompaniilor.ro

Este interzisa participarea la competitie/eveniment a persoanelor care au asupra lor bauturi alcoolice/droguri sau care se afla sub influenta acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni violente sau de tulburare a desfasurarii normale a derularii evenimentului.

Persoanele care vor incalca aceste prevederi vor fi indepartate din zona evenimentului de catre organizatori, chiar cu sprijinul organelor publice abilitate sau a companiei de paza privata, daca va fi cazul.

 

3.6. Echipament si conditii de concurs. Numere de concurs

Se recomanda concurentilor sa poarte echipament de alergare corespunzator conditiilor meteorologice de la ora de desfasurare a competitiei (inclusiv încaltaminte adecvata).

Ridicarea kiturilor de concurs se va putea face in saptamana evenimentului, intr-o locatie ce va fi anuntata ulterior participantilor prin e-mail si pe site-ul evenimentului.

La proba individuala fiecare participant are numarul sau de concurs.

 

3.7. Start si limite de timp

Detaliile referitoare la start vor fi afisate pe pagina evenimentului www.b2run.ro si www.crosulcompaniilor.ro

Ora de start propusa este 18:00, iar limita de timp va fi calculata, in functie de lungimea traseului, la un ritm de 10min/km.

 

3.8. Arbitri de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasati comisari de cursa (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului si a prezentului regulament de catre concurenti.

 

3.9 Amanarea sau anularea evenimentului

Evenimentul este programat pentru joi, 6 iunie 2019. In cazul in care, din motive ce nu tin de organizator, evenimentul nu poate avea loc joi, 6 iunie 2019, acesta va fi amanat pentru o data ulterioara, dar nu mai mare de 90 zile de la data stabilita initial.

Amanarea evenimentului pentru mai mult de 90 zile dela data stabilita initial ofera dreptul participantilor de a cere restituirea taxelor de participare.

Anularea evenimentului se poate realiza doar in cazuri exceptionale, pentru care Organizatorul va prezenta un comunicat oficial, prin e-mail-ul participantilor si site-ul oficial.

 

SECTIUNEA 4. ANUNTAREA SI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri si premii

Evenimentul este competitiv, astfel ca se vor face clasamente pentru timpul realizat in parcurgerea traseului si se vor oferi premii castigatorilor, la final.

Organizatorul isi rezeva dreptul de a acorda premii pentru categorii speciale.

In cazul acordarii unor astfel de premii, acestea vor fi anuntate inaintea evenimentului, atat pe site-ul evenimentului cat si la locul de desfasurare.

4.2. Se premiaza primii 3 clasati la categoriile masculin si feminin de la proba individuala, primii 3 capitani de la companiile cu cei mai multi participanti.

4.3. Premiile Crosul Companiilor B2Run Bucuresti 2019 sunt medalii si cupe si materiale oferite de catre parteneri.

 

SECTIUNEA 5. CONDITII ADMINISTRATIVE

5.1. Conditii administrative (pe timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Organizatorului care se ocupa de implementarea competitiei si care pune la dispozitie arbitri si voluntari necesari bunei desfasurari a cursei.

Pe durata desfasurarii evenimentului, participantii nu pot parasi traseul de alergare si nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând si culoarul de delimitare trasat de catre organizatori si marcat cu banda. Participantii care renunta la cursa pe parcursul alergarii sunt rugati sa se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunta arbitrul de traseu din acea locatie despre acest abandon.

Competitia va beneficia de asistenta medicala pentru cazuri de accidentari care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

 

5.2. Conditii administrative (generale)

Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal.
Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor la prezenta Competitie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaratiei participantilor pe propria raspundere si legislatiei în vigoare.

Concurentilor le este interzisa aruncarea oricaror resturi, gunoaie în zona de desfasurare a competitiei sub sanctiunea descalificarii din competitie. Acestia vor putea folosi fie cosurile de gunoi amplasate în zona evenimentului sau sacii menajeri pusi la dispozitie de catre organizatori în zona de start/sosire.

Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deseurilor si depunerea acestora în containerele aflate în zona evenimentului.

Organizatorii îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pâna la data începerii competitiei cu obligativitatea anuntarii modificarilor intervenite pe site si la locul de desfasurare a competitiei.

 

5.3. Conditii administrative (GDPR)

Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal.

Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor la eveniment si sa le utilizeze conform prezentului regulament oficial, al declaratiei participantilor pe propria raspundere si legislatiei in vigoare.

Datele colectate (nume, prenume, e-mail, telefon, categorie de varsta) sunt colectate strict in sensul organizarii evenimentului si NU sunt transferate unor terti, in scop comerial. In cazul in care aceste date se opereaza cu ajutorul unor terti, operarea se face intotdeauna in scop operational sau de marketing, in stricta legatura cu optiunile bifate in momentul inscrierii pe site si in momentul ridicarii kitului de participare si semnarii declaratiei pe propria raspundere.

 

Datele personale sensibile (CNP si/sau adresa) sunt colectate strict pentru indeplinirea obligatiilor legale privind eliberarea facturilor fiscale.

 

Organizatorul trimite email-uri relevante, fara spam, despre eveniment(e): informatii despre ridicarea kitului de participare, program eveniment, feedback, inscrieri la evenimentele viitoare si NU transfera niciodata datele personale ale participantilor unor terti, in scop comercial, respectand prevederile Regulamentului General de Protectia Datelor.

 

Totodata, organizatorul isi rezerva dreptul sa trimita email-uri cu scopuri de promovare si marketing in legatura cu evenimentele sale (ex. Crosul Companiilor B2Run, The Color Run, ComicCon etc.) si/sau evenimente organizate de partenerii directi (Kick Off Events, Runners Club, Yuzu Events).

 

Atunci cand informatiile sunt foarte importante, organizatorul trimite și SMS-uri.  Aceste SMS-uri vin intotdeauna de la un numar scurt, personalizat, “The Color Run”, astfel incat participantul stie sigur ca informatiile vin de la organizator si sunt 100% reale, respectand prevederile Regulamentului General de Protectia Datelor.

 

Din 25 mai 2018 a intrat in vigoare noua reglementare cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Regulamentul asigura controlul fiecarei persoane asupra datelor cu caracter personal garantand acesteia urmatoare reguli:

  • Dreptul de a refuza sa devina o persoana vizata, adica de a refuza ca datele sale personale sa fie prelucrate;
  • Dreptul de a fi informat despre tot ce se intampla cu datele sale personale, de a sti la ce sunt folosite, de a le accesa, de a le modifica si chiar de a revoca consimtamantul;
  • Dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor;
  • Dreptul la rectificarea datelor sale in care acestea suporta modificari sau contin erori;
  • Dreptul de a porta datele la un alt furnizor intr-un mod usor si rapid;
  • Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul la stergerea datelor;
  • Drepturi legate de procesul decizional automatizat si crearea de profiluri prin care se urmareste apararea sa de anumite decizii cu potential negativ care ar putea fi luate fara interventie umana.

 

Participantul poate exercita drepturile asupra datelor cu caracter personal, prin trimiterea unei solicitari la adresa de email gdpr@kickoff.ro. De asemenea, pot transmite o cerere pentru KICK OFF EVENTS SRL, cu adresa de corespondenta in Bulevardul Dacia nr 30, cladirea MECANO EXPORT IMPORT, etaj 3, Sector 1, Bucuresti.

Înscrie-te la newsletter